เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

และหากมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ใครจะดูแล “คนข้างหลัง” ของคุณได้ดีเท่ากับสี่งที่คุณเตรียมไว้ให้พวกเขาเอง

ผลประโยชน์

ความคุ้มครองสูงสุดถึง

120 เท่าของเบี้ยประกันภัย*

ค่าเบี้ยประกันภัยเพียง

หลักร้อยต่อเดือน*

เบี้ยประกันภัยหัก

ลดหย่อนภาษีได้**

การเบิกเคลม case 1

การเบิกเคลม case 2

การเบิกเคลม case 3

การันตีตัวแทนมืออาชีพด้วยรางวัลยอดสูงสุด

สิทธิประโยชน์

  • ความคุ้มครองสูงสุดถึง 120 เท่าตั้งแต่วันแรกที่คุณจ่ายเบี้ย*
  • ค่าเบี้ยสบายกระเป๋าเพียงหลักร้อยต่อเดือน*
  • เลือกจ่ายเบี้ยสั้นเป็น 5ปีหรือ10ปีก็ได้ หรือค่อยๆจ่ายถึงอายุ 85 ปีก็มีให้เลือก
  • เงินผลประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษี
  • เบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้**

*กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยเป็นรายปีจนถึงอายุ 85 ปี
**เงื่อนไขเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนด

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ติดต่อเรา