แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป สุขภาพเด็กดี 2500 3500

แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป เพื่อก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ของลูกน้อย ให้เจ้าตัวน้อยเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ผลประโยชน์

มอบความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น

800,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ

9,000 บาท / ครั้ง

คุ้มครองโรคร้ายแรงค่าใช้จ่ายสูง

70 โรคร้ายแรง

ประกันแบบเดิมๆ

 • ค่ารักษาพยาบาลสูงมาก
 • ค่าห้องไม่พอใช้
 • ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างจากวงเงินที่บริษัทคุ้มครอง
 • ค่ารักษาไม่พอที่จะใช้รักษาโรคร้ายแรง
 • กังวลว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับลูกน้อย
 • เบี้ยประกันสุขภาพแพงเกินไป
 • ไม่ครอบคลุมผู้ป่วยนอก

ทางเลือกใหม่

 • ไม่ต้องซื้อพ่วงของผู้ปกครอบ (พ่อ , แม่)
 • อุ่นใจเมื่อลูกน้อยป่วย
 • เลือกรักษาโรงพยาบาลที่ต้องการได้
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงในทุกระยะของโรค
 • มีการคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • IPD + OPD กรณีเกิดอุบัติเหตุกับลูกน้อย
 • ค่าตรวจห้องปฏิบัติการแบบ OPD 8,000 / ครั้ง / โรค
 • ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9,000 / ครั้ง
 • มี 2 แผน ความคุ้มครองให้เลือก
 • สัญญาสุขภาพพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักที่มีราคาถูก
 • เบี้ยประกันจะมีราคาถูกลงเมื่อลูกน้อยอายุมากขึ้น

หมดกังวล

 • อายุรับประกัน 1 เดือน – 10 ปี
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • คลายกังวล มอบค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
 • รับเพิ่ม 70% จากค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผ่าตัด และ 70 โรคร้ายแรง

การเบิกเคลม case 1

การเบิกเคลม case 2

การเบิกเคลม case 3

การันตีตัวแทนมืออาชีพด้วยรางวัลยอดสูงสุด

สิทธิประโยชน์

 • แบบประกันสุขภาพสำเร็จรูปสำหรับเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 • ให้ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 1,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 6,000,000 ต่อปี
 • ใส่ใจการดูแลรักษาด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก(OPD) 35,000 บาท ต่อปี*

หมายเหตุ

* และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ติดต่อเรา