ประกันสุขภาพ iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

ผลประโยชน์

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย

คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ใส่ใจการดูแล

รักษาโรคมะเร็ง และโรคไต

ความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร

ประกันแบบเดิมๆ

 • ค่ารักษาไม่เพียงพอ
 • ไม่มี OPD , ผู้ป่วยนอก
 • เบิกค่าห้องได้น้อย
 • ต้องเสียเงินทิ้งไปกับการซื้อประกันชีวิตแผนหลักมากเกินไป
 • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการไม่ได้
 • ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาที่ทันสมัยได้
 • ซื้อหลายกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ทางเลือกใหม่

 • เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 100 ล้านบาท
 • คุ้มครองทุกระยะโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น
 • คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • OPD ไม่จำกัดครั้ง *เบิกได้ไม่เกินวงเงินสูงสุดของผู้ป่วยนอกในแต่ละแผน
 • ค่าห้องจัดเต็ม
 • เหมาจ่ายเต็มรูปแบบ
 • ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
 • จ่ายจริงทั้งนอนและไม่นอนโรงพยาบาล
 • หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • รักษาได้ทุกโรค **บริษัทจะยกเว้นการรักษาสำหรับโรคที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกัน
 • รักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
 • ครอบคลุมอาการเจ็บป่วยทั่วไป
 • คุ้มครองถึง อายุ 85 ปี

หมดกังวล

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ *เฉพาะลูกค้าอายุไม่เกิน 56 ปีและไม่เคยเป็นโรคก่อนการทำประกัน
 • เบี้ยสัญญาหลักเริ่มต้นเพียง 5XX บาท
 • ครบสัญญามีเงินคืน 50,000 บาท

การเบิกเคลม case 1

การเบิกเคลม case 2

การเบิกเคลม case 3

การันตีตัวแทนมืออาชีพด้วยรางวัลยอดสูงสุด

สิทธิประโยชน์

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็งและโรคไต ด้วยความคุ้มครองการล้างไตและการทําเคมีและรังสีบําบัดสําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
 • ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน
 • ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติก ตามคำแนะนำของแพทย์
 • ครอบคลุมทุกที่ทั่วโลกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ติดต่อเรา